obraz Madony s Ježíškem

Komunitní spolek ÚJEZD.KOM oznamuje vznik nového komunitního plácku Bartoloměj v ulici Lišická v Újezdě nad Lesy na Praze 21.

S radostí a velkou vděčností Vám oznamujeme, že se podařilo najít vhodný pozemek, který bude v budoucnu sloužit ke komunitním účelům spolku ÚJEZD.KOM.

V ulici Lišická, naproti mateřské školce Sedmikráska, získal náš spolek do pronájmu plochu, která je dlouhodobě určena pro výstavbu kostela sv. Bartoloměje, který v dávných dobách v Újezdě stával a nyní zde velmi chybí.

Dokud tedy nenastane ten správný čas pro započetí výstavby kostela, může daný pozemek, který momentálně leží ladem a zarůstá, sloužit k pořádání komunitních akci, charitativních bazarů (SWAPů), různých workshopů a přednášek. Zkrátka k tomu, k čemu byl náš spolek založen.

Časem, až se ho podaří trochu zkulturnit, bychom rádi začali s budováním vyvýšených záhonů a uvidíme, jestli budeme mít dostatečné zázemí pro vybudování námi (a Vámi) tolik očekávané komunitní zahrady.

Najít vhodný pozemek pro komunitní účely není vůbec snadné. A v takové obci, jako je Újezd nad Lesy, je to ještě těžší. Volných ploch tu moc nezbylo, a pokud nějaké jsou, tak je jejich užívání svázáno s takovými podmínkami, které nelze ani při troše dobré vůle zaručit.

Jednali jsme s Českými drahami, kdy nám byl nabídnut komerční nájem, na který ovšem nemáme dostatek finančních prostředků. Náš spolek se doposud obešel bez dotací a byli bychom rádi, kdyby tomu bylo tak i nadále. Musíme vybudovat projekt, který bude soběstačný a životaschopný, nebude závislý na tom, jestli zrovna daný rok dotaci získáme, či nikoliv.

Jednali jsme neoficiálně i s představiteli naší obce, vznesené požadavky nebyly z naší strany splnitelné. Pro ty, kteří rádi do všeho rýpou a tvoří kauzy bychom rádi podotkli, že nemáme nic zdokumentováno, ještě jsme se nedostali do fáze, že bychom si nahrávali telefonní rozhovory (a doufáme, že se tak v budoucnu ani dít nebude). Uvědomujeme si, že to tím pádem nemáme jak doložit, nicméně si za svými slovy stojíme. Podmínky byly nastaveny tak, že vznik komunitní zahrady na obecním pozemku by byl velmi komplikovaný. Proto jsme opravdu vděčni majitelům pozemku v Lišické, že do nás dali svou důvěru a pozemek nám svěřili.

Chceme, aby nově vzniklý komunitní prostor připomínal původní účel dané parcely. A z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro název „Komunitní plácek Bartoloměj“.

Kostel sv. Bartoloměje stával v dávných dobách v naší obci podél cesty vedoucí z Koloděj. Kostel se hřbitovem stál na vyvýšeném místě, kde dnešní Staroújezdská ulice tvoří oblouk, v prostoru mezi domy čp. 65 a 1. První písemná zmínka o něm je již z roku 1350, ale vznikl pravděpodobně již dřív, asi v roce 1309. Kostel zde stál až do roku 1804, kdy byl vydán dekret, kterým došlo k přeložení farnosti do Kolodej a k následnému zbourání našeho kostela. Materiál ze zbořeniště byl použit na výstavbu nového kostela, do kterého byl přenesen i obraz sv. Bartoloměje a tři zvony. Nejstarší zvon z roku 1486 slouží svému účelu dodnes, zbylé dva nepřežily první světovou válku.

Pokud zmiňujeme kostel, nemůžeme se vyhnout ani tématu fary. Nejstarší újezdskou budovou byla právě fara, postavení z opukových kvádrů a pískovce. Fara byla několikrát opravována, pamatovala dobu husitů, přečkala i Bílou horu. Její stodola vyhořela již v říjnu 1880. Ačkoliv se majitelé ve 20.století snažili stavení fary uchovat, nedostalo se jim podpory od památkového úřadu, pro vlhkost nebylo možné prostory obývat a fara se musela zbourat.

obraz Madony s Ježíškem

Doufáme, že se nám podaří spojit staré časy s novými a že komunitní plácek Bartoloměj rozkvete díky naší společné práci a energii. Těšíme se, až se v Lišické potkáme na některé z našich akcí.

Pokud Vás naše plány zaujaly a chtěli byste se do naší činnosti zapojit, rádi Vás přivítáme. Práce nás čeká více než dost, pozemek je hodně zpustlý a léta nevyužívaný. Sledujte nás, brzy Vás budeme dále informovat.